ENL Werkgever Moet are employees Verzekeren VOOR Arbeidsongevallen en betaalt op their loon bijdragen Aan de Sociale Zekerheid. VOOR sommige employees geldt ENL vrijstelling of this bijdragen. Het GAAT OM oa de categorie sterven WIJ omschrijven ALS huispersoneel (niet inwonende dienstboden van occasionele employees including Hulp in de tuin van de poetshulp.

VANAF 1 oktober 2014 Komt hier Verandering in. Het KB van 13 juli 2014 Sluit VANAF 1 oktober 2014 Elke vorm van manuele huishoudelijke activiteit visitors van de vrijstelling op bijdragen Aan de SZ.

Het KB voorziet WEL NOG EEN uitzondering VOOR “occasionele huishoudelijke Arbeid”. ALS VOORBEELD Registrar de RSZ: babysitten, Boodschappen DOEN VOOR buren, gezelschap Houden van Ouderen. Mare Houden this prestaties  Manuele Arbeid  in, bedraagt ​​de Arbeid  more than 8 Uren  per week is er EEN  bepaalde RegelMaat  in de Arbeid (bijvoorbeeld 3 x per week), dan moeten er also bijdragen Betaald Worden.

Bijgevolg Moet van Iedereen sterft Personeel te Werk Stelt DAT niet Onder de uitzondering Valt (Hulp in de tuin van de poetshulp), Zich VANAF 1 oktober  aansluiten ALS Werkgever via de  website van de RSZ , ENL  “Dimona” -aangifte  DOEN BIJ beginnen en Einde van de Arbeidsovereenkomst, trimestrieel ENL  “DMFA” -aangifte  DOEN van de prestaties en Het Betaalde loon en tenslotte also  bijdragen Aan de Sociale Zekerheid  op Het loon betalen.

Prestaties Betaald ‘ontmoette  dienstencheques  are hier  niet naam ‘Betrokken .